W zdrowym ciele zdrowy duch

Fundacja Nowa Galicja otrzyma z Gminy Chełmiec dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn „W zdrowym ciele zdrowy duch – organizacja wycieczek turystyczno-  edukacyjnych propagujących zdrowy styl życia wśród młodzieży z kl. I SP w Librantowej”

Kwota dofinansowania: 1000 zł

 

Skip to content