Fundacja Nowa Galicja realizuje projekt „Edukacja dla Młodych”

Głównym celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych 80 dzieci i młodzieży zamieszkujących obszar Subregionu Sądeckiego oraz wzrost aktywności uczniów w obszarze działań edukacyjnych prowadzonych poza szkołą. Cel ten będzie osiągnięty poprzez organizację warsztatów o tematyce proekologicznej z wykorzystaniem aktywizujących metod edukacyjnych rozwijających pracę zespołową, twórcze myślenie oraz myślenie przyczynowo -skutkowe.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Okres realizacji projektu: od 2022-05-16 do 2022-11-30

Wartość projektu: 12 420 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 10 000 zł

Skip to content