Wyniki zapytania ofertowego nr 3/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek

Poniżej przedstawiamy wyniki zapytania ofertowego nr 3/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek:   Chełmiec, 14.04.2017 r.   Zapytanie nr 3/2017   Dotyczy:  Budowa dwóch kortów tenisowych krytych w miejscowości Chełmiec     OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ   Działając zgodnie z pkt VII ppkt 7.1 Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym nr 3/2017, Zamawiający EKSPRESJA Janusz Stanek, ul. Łączna 6, 33-395 Chełmiec, zwany dalej… Czytaj więcej →

Wyniki zapytania ofertowego nr 2/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek

Poniżej przedstawiamy wyniki zapytania ofertowego nr 2/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek: Chełmiec, 14.04.2017 r.   Zapytanie nr 2/2017   Dotyczy:  Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej wraz z ogrodzeniem w miejscowości Chełmiec   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ   Działając zgodnie z pkt VII ppkt 7.1 Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym nr 2/2017, Zamawiający EKSPRESJA Janusz Stanek, ul. Łączna 6, 33-395… Czytaj więcej →

Wyniki Zapytania ofertowego nr 1/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek

Poniżej przedstawiamy wyniki zapytania ofertowego nr 1/2017 firmy EKSPRESJA Janusz Stanek:   Chełmiec, 14.04.2017 r.   Zapytanie nr 1/2017   Dotyczy:  Budowa budynku usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Chełmiec       OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ     Działając zgodnie z pkt VII ppkt 7.1 Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym nr 1/2017, Zamawiający EKSPRESJA Janusz Stanek, ul. Łączna… Czytaj więcej →

W zdrowym ciele zdrowy duch

Fundacja Nowa Galicja otrzyma z Gminy Chełmiec dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn „W zdrowym ciele zdrowy duch – organizacja wycieczek turystyczno-  edukacyjnych propagujących zdrowy styl życia wśród młodzieży z kl. I SP w Librantowej” Kwota dofinansowania: 1000 zł   Czytaj więcej →

Ruch to zdrowie

Fundacja Nowa Galicja otrzymała z Gminy Podegrodzie środki na realizację zadania publicznego pn. „Ruch to zdrowie, używki to śmierć – organizacja rajdu turystyczno – edukacyjnego propagującego zdrowy styl życia wśród młodzieży z kl. IV b SP w Podegrodziu” Kwota dofinansowania: 2000 zł Czytaj więcej →